Fëmijët Kurreshtarë reagojnë ndaj teknologjisë së vjetër

Reagimet e fëmijëve ndaj teknologjisë së vjetër, krahas asaj moderne.

Project Name
Fëmijët Kurreshtarë

Year
2021